Generalforsamling 2019

Generalforsamling 21. maj 2019 kl 19.00 i Sorøhallen

1. Valg af dirigent (Dorthe Fuglsang gør det gerne)

2. Valg af referent (Jette Nellermann gør det gerne

3 Formandens beretning

4 Ungdomsspilleudvalgets beretning

5 Seniorspilleudvalgets beretning

6 Kassererens fremlæggelse af regnskab til godkendelse

7 Kassererens fremlæggelse af budget.

8 Valg til bestyrelsen

  • Formand Ole Jacobsen er ikke på valg i år. (Sidste år som formand)
  • Kasserer Pernille Petersen er på valg og modtager genvalg (Andre er velkomne på posten)
  • Medlem Jette Nellemann er ikke på valg i år
  • Medlem Nils Poulsen er på valg og modtager genvalg (Andre er velkomne på posten)

9 Valg af ungdomsspilleudvalg

  • Mie Flindt ikke på valg i år
  • Malene Carlsen ikke på valg i år
  • Her mangler 2, meld dig gerne.

10 Valg af seniorspilleudvalg

  • Tommy Andersen er ikke på valg i år
  • Martin Westergen er ikke på valg i år
  • Kenneth Jørgensen er på valg og modtager genvalg (Andre er velkomne på posten)

11 Valg af revisor og suppleanter

12 Eventuelt

Den nuværende bestyrelse opfordrer til at andre begynder at overveje om det er tid at tage en tørn, da vi over de næste 2 år ønsker afløsning på posten.